Poslovna politika

EnergoPET, kao kompanija i kao tim, opredeljen je ka stalnom unapređenju kvaliteta proizvoda, usluga i rada, pod sloganom

“JEDNOM NAŠ PARTNER - UVEK NAŠ PARTNER!”


Naše opredeljenje za stalnim unapređenjem želimo da predstavimo kroz naše opšte principe poslovnog ponašanja i politike dobre prakse u radnom okruženju. Ovi principi treba da budu vodilja i svim dobavljačima sa kojima ENERGOPET ima sklopljen ugovor o saradnji. Osnovni principi poslovne politike su:

1. Poštovanje zakonske regulative
ENERGOPET je ustanovio proces praćenja izmena zakonske regulative, vrši implementaciju i primenu svih propisa u okviru svoje delatnosti.

2. Uslovi zapošljavanja
ENERGOPET je Pravilnikom o radu uspostavio uslove zapošljavanja i zaštite zaposlenih, koji zabranjuju prinudan rad, polnu, rasnu ili starosnu diskriminaciju, uznemiravanje i zlostavljanje na radu, odmazdu nad uzbunjivačima, kao i rad maloletnih osoba.

ENERGOPET poštuje pravo svakog zaposlenog na udruživanje, na usavršavanje, na raspolaganje slobodnim vremenom, na korišćenje godišnjeg odmora ili bolovanja/odsustva sa rada/nege deteta.

ENERGOPET svojim zaposlenima obezbeđuje adekvatnu obuku za rad, radnu i zaštitnu odeću, rad u bezbednom okruženju, redovna mesečna primanja, zdravstveno i penziono osiguranje, u skladu sa zakonskim propisima.

3. Politika zaštite životne sredine
ENERGOPET je privržen očuvanju životne sredine i zaštiti voda i svestan značaja koji treba da ima očuvanje životne sredine u menadžmentu i obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Shodno tome, aktivirani su svi raspoloživi resursi za stvaranje uslova za unapređenje kvaliteta životne sredine, poštujući osnovna načela životne sredine i ostvarivanjem opštih i konkretnih ciljeva.

4. Politika kvaliteta i bezbednosti proizvoda
ENERGOPET je opredeljen ka ispunjavanju zahteva korisnika i ka stalnom poboljšanju efektivnosti sistema menadžmenta kvalitetom. Osposobljenost i motivacija za timski rad, u kome se ceni i koristi iskustvo i veština svakog zaposlenog, je garancija da će se održavati i unapređivati kvalitet procesa i proizvoda u cilju zadovoljenja naših korisnika.

5. Odnos sa dobavljačima
ENERGOPET od svojih dobavljača očekuje da vode svoje operacije odgovorno i kvalitetno, poštujući i ovde navedene principe koje je Energopet uspostavio u sklopu svog poslovanja. Dobavljači moraju poslovati u skladu sa svim važećim zakonima i propisima u pružanju dobara i usluga, zakonu o radu, zakonima o životnoj sredini, kao i kodeks poslovnog ponašanja.

6. Poštovanje korisnika
ENERGOPET je orijentisan ka ispunjavanju zahteva korisnika, na pružanje kvalitetne usluge i kvalitetnog i bezbednog proizvoda. U okviru svog poslovanja uspostavili smo Proceduru za odnose sa korisnicima. Zadovoljstvo korisnika je prioritet u poslovanju, a veliki broj novih korisnika i korisnika sa kojima imamo dugogodišnju saradnju su plod upravo ovakvog opredeljenja.

7. Kodeks poslovnog ponašanja
ENERGOPET je uspostavio kodeks poslovnog, korektnog ponašanja svakog zaposlenog prema dobavljačima, korisnicima i drugim zaposlenima. Nije dozvoljen bilo koji vid manipulacije, korupcije, pretnji, prevare, zloupotrebe poverljivih informacija i sličnog ponašanja u međusobnim odnosima ka dobavljačima, korisnicima i drugim zaposlenima. Zaposleni su dužni da se odnose prema imenu i imovini ENERGOPET-a kao prema sopstvenom imenu i sopstvenoj imovini, čuvajući je, nadograđujući i oplemenjujući je svojim ličnim radom i ponašanjem i poštovanjem uslova datim u Pravilniku o radu.