Vizija

Savremena tehnologija, kvalitetan sirovinski materijal, kao i visoko stručni kadrovi, su garancija kvaliteta naših proizvoda, u koji su se uverili naši dugogodišnji klijenti na domaćem i inostranom tržištu. EnergoPET ima čvrstu nameru da u daljem periodu poveća svoj udeo na domaćem i stranom tržištu. To će postići ulažući u svoj tehnološki razvoj i prateći svetske inovacije u ovoj oblasti, sa posebnim opredeljenjem na visok kvalitet i produktivnost. Krajnji cilj je zadovoljavanje potreba i visokih očekivanja kako proizvođača tako i potrošača.